Emoce (výzkum)

08.04.2010 20:59

    Už se vám někdy stalo, že vás přestal zajímat svět? Dění kolem vás je nudný černobílý film a vaše osobní trápení je tak silné, že vás nic jiného nezajímá? Když se svými starostmi probíráte, nenacházíte úlevu. Jen rozum vás přiměje pokračovat v činnostech, chodit do práce, mluvit s lidmi a přitom je jedno, co děláte a co se stane. Připadáte si nezajímaví, neschopní, na obtíž... Pak se možná vaše bolest jmenuje deprese. Jsou mezi námi lidé, a vůbec jich není málo, kteří nevýslovně trpí, ale bojí se to komukoliv prozradit. Mají strach ze ztráty přátel, zaměstnání, nechtějí zklamat svého partnera, rodiče, děti...Pocity (emoce) mají pro člověka nedozírný význam, běžně naše emoce kolísají od negativních (smutek, úzkost, beznaděj) k více či méně radostným pocitům. Stálé kolísání nálady je jednou z hlavních vlastností lidské psychiky. Toto mírné kolísání nám umožňuje prožívat svět v jeho rozmanitosti, dovoluje nám těšit se, že bude lépe, že horší pocity budou vystřídány příjemnými. Tím život dostává smysl a stojí za to, abychom ho žili. Negativní emoce, smutek, bezmoc, beznaděj či zoufalství, jsou pocity zcela běžné a dokonce důležité. Smutek a s ním spojená blokáda výdeje energie brání úplnému tělesnému vyčerpání a v případě nepřekonatelných životních překážek pomáhá přizpůsobit se ztrátám, které nelze nahradit.

    Udržování našich emocí v mírném kolísání podle konkrétní situace vyžaduje jakýsi velmi jemný psychický mechanismus. Tento mechanismus, právě proto, že je tak jemný, může za různých okolností přestat správně fungovat. Potom naše nálada přestává odpovídat situaci a hovoříme o chorobném výkyvu nálady. V případě, kdy se negativní smutné emoce objevují příliš často, trvají příliš dlouho nebo jejich intenzita neodpovídá situaci, hovoříme o depresi. Takto zesílené a nadměrně ovládající pocity smutku, bezmoci a beznaděje již brání přirozenému životu a adaptaci na měnící se podmínky. Deprese tedy není běžný smutek, ale smutek nadměrný, chorobný.
Při depresi však nejde jen o nepříjemný emoční prožitek. Deprese je onemocnění, a to onemocnění celého organizmu. Vede k pocitům zoufalství, beznaděje, ztrátě radostného prožívání, energie i vůle. Od běžného smutku nebo rozladěnosti se deprese liší zejména v tom, že je intenzivnější a hlubší, trvá déle, nepříznivě ovlivňuje naši výkonnost.

    Důležité je, že se v žádném případě nejedná o slabost, nedostatek vůle nebo sebekázně.To, že je deprese nemoc, rozhodně neznamená, že je člověk "nenormální" nebo "bláznivý". Může však cítit prázdno v duši, být bez energie. Má smutnou náladu a vyčítá si to. Nemůže fungovat v každodenních záležitostech, nesoustředí se. Nedokáže se radovat z věcí, které ho dříve těšily.

 

Diskusní téma: Emoce (výzkum)

Nebyly nalezeny žádné příspěvky.

Přidat nový příspěvek